Login

Vergoedingen

 

Tarieven per 1 januari 2018
 
Met verwijzing

De behandeling van een diëtist wordt vergoed door de Zorgverzekeringen. In de basisverzekering is hiervoor 3 uur opgenomen. Hier wordt wel uw eigen risico voor gebruikt (tot ±€180,-). Indien u via de huisarts wordt verwezen via ketenzorg en voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Na deze 3 uur heeft u mogelijk nog een aanvullende verzekering die een vergoeding biedt.

 
Raadpleeg uw ziektekostenpolis voor uitgebreidere informatie.

 

Het tarief kan per zorgverzekeraar verschillen, afhankelijk van het contract wat ik met betreffende zorgverzekeraar overeengekomen ben.

 

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

1. Directe tijd: de tijd waarbij er ‘direct’ contact is met de cliënt: tijdens het consult, via de telefoon of via de mail.
2. Indirecte tijd: de tijd die wordt besteed aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Directe en indirecte tijd worden in rekening gebracht. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Zonder verwijzing

U kunt bij de meeste verzekeringen ook zonder verwijzing bij mij terecht en ook dan wordt het vergoed (raadpleeg hiervoor uw polis).

Voor voedings- en dieetadviezen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering gelden de volgende tarieven :
1e consult ca. 60 minuten: directe tijd en 30 minuten: indirecte tijd € 105.46
2e consult ca. 30 minuten: directe tijd en 30 minuten: indirecte tijd €   69.43
Vervolgconsult: (afhankelijk van tijdsinvestering, inclusief indirecte tijd):
Ca. 45 minuten € 51.97
Ca. 30 minuten € 34.71

Ca. 15 minuten € 17.51
 
Toeslag voor huisbezoek € 29.59
 
Groepsbehandeling: tarieven per persoon als hierboven beschreven.

 

Niet nagekomen / niet tijdig afgezegde afspraak (min. 24 uur van te voren) wordt in rekening gebracht bij u zelf. De zorgverzekering betaalt deze kosten in dit geval niet.

Bij niet-tijdige betaling wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

 

 

 

Last Updated 30-12-2017