Login

Wat doen wij?

 

Als u de eerste keer komt... 
Een eerste consult duurt ongeveer 1 uur. In een persoonlijk gesprek worden uw voedingspatroon, leefgewoonten en beweging nagevraagd. Dit is voor ons van belang om uiteindelijk tot een voedings/dieetadvies 'op maat' te kunnen komen. Afhankelijk van uw ziektebeeld dan wel uw persoonlijke wensen kan in overleg een voorbeelddagmenu voor u worden gemaakt. Ook uw leefgewoonten, beweging e.d. komen meestal ter sprake.  

Vervolgconsulten 
Afhankelijk van het dieet, het doel en uw persoonlijke behoefte aan begeleiding kunnen één of meerdere vervolgconsulten worden afgesproken. Vervolgconsulten duren meestal 15 of 30 minuten. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan welke problemen en/of moeilijkheden u met de toepassing van het advies in de praktijk bent tegengekomen. Samen met u zullen hiervoor naar oplossingen worden gezocht. Ook zal worden ingegaan op uw vragen rondom het voedings-/dieetadvies. Het advies kan naar aanleiding hiervan worden bijgesteld, immers: haalbaarheid staat voorop. Onderwerpen zoals uit-eten, inkopen doen, informatie op etiketten e.d. kunnen ter sprake komen. Ter ondersteuning ontvangt u schriftelijke informatie die afgestemd is op uw persoonlijke situatie.  

Verwijzing 
U kunt ook  zonder verwijzing terecht.

 

De diëtist is er voor alle voedingsvragen! 

Ook met de volgende vragen kunt u bij ons terecht:  

- Eet ik wel gezond? 
- Ik eet vegetarisch, doe ik dit op een gezonde manier? 
- Ik sport veel, moet ik anders eten? 
- Hoe val ik op een gezonde manier af en kan ik een  blijvend lager gewicht handhaven?

- Koolhydraatarm eten, hoe doe je dat?

- Fodmapdieet, is dat iets voor mij?

 

Bent u niet tevreden?

 

• Ik probeer er alles aan te doen om goede zorg te verlenen. Als u toch  een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met mij.

• Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing

• Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost  dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

 

Privacy

 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Verhoeven

 

Diëtistenpraktijk Verhoeven gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Verhoeven dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail.

Denk hierbij aan:

- Naam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- BSN

- Telefoonnummer / mobiel nummer

- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

- E-mailadres

- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Verhoeven heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Verhoeven bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen Diëtistenpraktijk Verhoeven zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).

Diëtistenpraktijk Verhoeven heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Verhoeven zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Verhoeven een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Diëtistenpraktijk Verhoeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Verhoeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 0180-620349 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Meer informatie

Wij hebben geen privacy medewerker. Als u vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Verhoeven kunt u contact opnemen met Henriette Verhoeven via het algemene telefoonnummer of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Website van de autoriteit persoonsgegevens